GOŁĘBIE MIEJSKIE

To wtórnie zdziczałe gołębie domowe. Wszystkie rasy współczesnych gołębi wywodzą się od jednej pierwotnej – gołębia skalnego (Columba livia). Różnie wyglądające rasy gołębi powstały w wyniku hodowlanej selekcji, a następnie niekontrolowanych krzyżówek poza kontrolą człowieka. Charakterystyczne dla gołębia są: niewielka głowa, krótka szyja, dosyć krótki dziób, mocno umięśniona pierś oraz szeroki i ciemny ogon. Bardzo szczególnym rodzajem obrony gołębia przed drapieżnikami jest pozbycie się części piór – bardzo łatwo wypadają, a wtedy skutkiem ataku drapieżnika są gołębie pióra w jego pysku lub dziobie. Gołębie to ptaki znane z szczególnie regularnego trybu życia – nocują zwykle w stałych miejscach, rano udają się po pożywienie i wodę, gorącą część dnia spędzają w swych ulubionych miejscach, a późnym popołudniem znowu szukają pożywienia, aby wieczorem powrócić do swych „miejsc noclegowych”. Gołębie są bardzo uzależnione od ludzi, którzy – świadomie bądź nie – dostarczają im pokarmu oraz dogodnych miejsc, gdzie ptaki mogą odpoczywać, nocować i zakładać gniazda. Z dostępnego im pokarmu preferują nasiona i ziarna zbóż, równie chętnie zjadają rzodkiewkę i sałatę, ale też pąki kwiatów oraz niekiedy liście innych roślin.

Warto jednak pamiętać, że obecność tych sympatycznych ptaków ma pewne bardzo negatywne aspekty. Oprócz zjadania i co za tym idzie uszkadzania produktów spożywczych, ptaki te pozostawiają sporo odchodów i piór, które potem stanowią znakomitą wylęgarnie dla różnych mikroorganizmów – bakterii i grzybów, roztoczy, a także wielu pasożytów (np. kleszczy). Niestety wiele z nich w różny sposób często atakuje ludzi oraz zwierzęta domowe, są też pośrednim lub bezpośrednim źródłem wielu groźnych chorób, choćby tylko przez samo skażenie żywności. Ale nawet same nie uprzątnięte ptasie pióra zostawione w zamkniętych pomieszczeniach (np. magazynach) mogą zostać użyte do budowy swych siedlisk przez różne gryzonie. Natomiast fragmenty porzuconych lub uszkodzonych gniazd ptaków, podobnie jak nagromadzone duże ilości ich odchodów mogą zatykać rury spustowe, studzienki i kanały burzowe. Poza tym odchody gołębi szpecą budynki, przyśpieszają ich degradację wymuszając zwiększoną częstotliwość remontów, co ma wpływ na budżet ich właścicieli i administratorów. Dodatkowo gołębie w pobliżu miejsc swego pobytu brudzą również powierzchnię podwórek i chodników, co powoduje konieczność zatrudnienia dodatkowych firm lub osób do ich częstszego sprzątania.

Istnieją różne metody zapobiegania tym negatywnym wpływom. My polecamy zastosowanie jednej lub kilku serii zabezpieczeń „STOP-PTAK”, które jedynie w nieznacznym stopniu modyfikują strukturę architektoniczną budynków, wymagając przy tym minimum konserwacji – polegającej na usuwaniu zawieszonych na elementach zabezpieczających drobnych liści i gałązek, oczywiście o ile wcześniej nie zdmuchnie ich wiatr. Powinny one uniemożliwić lub przynajmniej znacząco utrudnić ptakom dostęp do wody i pożywienia, ale przede wszystkim uczynią nieatrakcyjnymi dla ptaków znane im, zaciszne miejsca do zakładania gniazd, odpoczynku i nocowania. Musimy jednak pamiętać o tym, że częściowe wykonanie takich zabezpieczających zabiegów spowoduje jedynie przeniesienie się ptaków w inne, pobliskie miejsce. Ważne też jest, aby zabezpieczenie przed ptakami było wykonane właściwie i było trwałe, to znaczy aby samo nie wymagało remontu lub wymiany po upływie zaledwie kilku miesięcy. Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi na naszej stronie poradami i instrukcjami dotyczącymi pozycjonowania i montażu kolców oraz innych zabezpieczeń.

Natomiast za szczególnie naganne i godne najwyższego potępienia należy uznać wszelkie próby sztucznego obniżenia liczebności gołębi lub innych ptaków poprzez ich zabijanie – strzelanie z broni pneumatycznej lub innej, rozsypywanie zatrutego ziarna, czy „odstraszanie” za pomocą zawieszania martwych ptaków.

Tego rodzaju działania są nie do przyjęcia przede wszystkim z powodów etycznych, ale również wtórnie przyczyniają się do skażenia środowiska - przez obecność rozkładających się w wielu miejscach ptasich zwłok.

Pamiętajmy też, że te wszystkie „sposoby” są sprzeczne z prawem i stosowanie ich naraża ludzi stosujące je po prostu na odpowiedzialność karną.