INSTYTUCJE PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE

 1. Pałac Prezydenta RP, Warszawa
 2. Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa
 3. Kancelaria Senatu RP, Warszawa, ul. Wiejska
 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - O/Wrocław
 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - O/Wałbrzych
 6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - O/Gdańsk
 7. Urząd Miejski Wrocławia, Wrocław
 8. Starostwo Powiatowe w Opolu
 9. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
 10. Izba Skarbowa w Gdańsku, Gdańsk
 11. Agencja Rolna Własności Skarbu Państwa, Oddział w Legnicy
 12. Poczta Polska, Dyrekcja Okręgu we Wrocławiu
 13. Areszt Śledczy, Gdańsk
 14. Miejski Ogród Zoologiczny, Wrocław

WYŻSZE UCZELNIE ORAZ INNE INSTYTUCJE NAUKOWE I OŚWIATOWE

 1. Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław
 2. Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław
 3. Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu
 4. Politechnika Wrocławska, Wrocław
 5. Uniwersytet Śląski, Katowice
 6. Państwowa Szkoła Muzyczna II St., Kraków
 7. Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 8. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Warszawa, Pałac Kraśnickich
 9. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 10. Uniwersytet Wrocławski - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

BANKI I INSTYTUCJE FINANSOWE

 1. Bank Spółdzielczy Rzemiosła - Oddział Wrocław
 2. Bank Handlowy w Warszawie SA Oddział Poznań
 3. Bank PKO BP SA I Oddział Centrum we Wrocławiu
 4. Bank Gospodarki Żywnościowej SA O/Legnica
 5. Bank Spółdzielczy w Legnicy

ADMINISTRACJE I SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana III Sobieskiego, Wrocław
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK, Wrocław
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa BISKUPIN, Wrocław
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa WROCŁAW POŁUDNIE
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST, Wrocław
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa CICHY KĄCIK, Wrocław
 7. Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZYSZŁOŚĆ, Opole
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa WRZOS, Wrocław
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa WOJEWODZIANKA, Wrocław
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY DWÓR, Wrocław
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Paderewskiego, Katowice
 12. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Częstochowa
 13. Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI, Wrocław

DEVELOPERZY I PRZEDSIEBIORSTWA BUDOWLANE

 1. ARCHICOM Sp. z o.o., Wrocław
 2. MIRSKI + DIETTRICH Sp. z o.o., Wrocław
 3. HART-B.EX Sp. z o.o., Rzeszów
 4. PHU DALUX-DACH, Gdańsk
 5. ITALIANA CONSTRUZIONI Sp. z o.o., Wrocław
 6. BUDEXPOL Sp. z o.o., Wrocław
 7. HOCHTIEF POLSKA, Sp. z o.o., Warszawa

POZOSTALI KLIENCI

 1. Konwent OO Bonifratrów, Wrocław
 2. ENERGOPROJEKT KRAKÓW SA, Kraków
 3. Lubuski Teatr im. Kruczkowskiego, Zielona Góra
 4. Kuria Diecezjalna w Toruniu, Toruń
 5. Kuria Diecezjalna w Tarnowie, Tarnów
 6. Ambasada Argentyny w Polsce, Warszawa
 7. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety, Dom Emerytek, Wrocław
 8. Pałac Kultury Zagłębia, Dąbrowa Górnicza
 9. Philip Morris Polska SA, Kraków
 10. PERŁA – Browary Lubelskie S.A, Lublin
 11. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Wrocław
 12. Szpital im. Jana Pawła II, Klinika Chorób Serca i Naczyń, Kraków