O SKLEPIE

Sklep internetowy jest prowadzony przez firmę:

Maciej Rudnicki, 51-413 Wrocław, ul. Klecińska 5
REGON: 930428577, NIP: 895-101-30-87

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć, każda pełnoletnia osoba, która jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terenie Unii Europejskiej, lub firma posiadająca siedzibę na terenie Unii Europejskiej.
 2. Zakupów detalicznych można dokonywać bez obowiązku rejestrowania się w sklepie. Rejestracja jest jedynie pomocna przy późniejszych powtórnych zakupach.
 3. Wypełniając formularz zamówienia lub rejestracyjny klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wyplenienie formularza, podanie dokładnego adresu i nr telefonu dla kuriera lub dodatkowych ustaleń, jeśli będą niezbędne.
 4. Sklep odmówi realizacji zamówienia, jeśli dane klienta będą niepełne, nieprawidłowe, nie będzie można nawiązać kontaktu z klientem, lub jego adres e-mail okaże się nieprawidłowy.

REALIZACJA

 1. Sklep internetowy jest automatyczny i nie wymaga dodatkowych maili czy telefonów z ustaleniami. Wszystkie informacje i opcje zamówień można wybrać ze sklepu, w tym celu prosimy o dokładne czytanie opisów i zapoznanie się z funkcjami systemu, ułatwi to Państwu poruszanie się po sklepie. Dodatkowe informacje o naszych produktach można znaleźć w głównym serwisie.
 2. Po przesłaniu zamówienia dostaniecie Państwo automatyczne potwierdzenie e-mailem: o dotarciu Państwa zamówienia, następnie potwierdzenie o przyjęciu go do realizacji i/lub otrzymaniu wpłaty, następnie informację o wysyłce towaru.
 3. Termin realizacji zamówień to zwykle 2-5 dni roboczych na terenie Polski oraz 5 – 7 dni na terenie Europy i liczony jest od następnego dnia roboczego od przyjęcia zamówienia do realizacji. Sposób dostawy wybierają Państwo podczas składania zamówienia. Paczki wysyłamy za pobraniem jak i po przedpłacie na konto.
 4. Numery rachunku do wpłat oraz dane naszej firmy są podane w szczegółach zamówienia oraz w mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy zawsze podawać numer zamówienia oraz swoje imię, nazwisko i adres w celu identyfikacji wpłaty.
 5. Nie ma konieczności wysyłania do nas potwierdzenia przelewu – czekamy aż wpłata zostanie zaksięgowana na naszym koncie. W przypadku zmian w zamówieniu termin realizacji jest liczony od dnia ostatniej modyfikacji.
 6. Wszelkie inne ustalenia i informacje możliwe poprzez e-mail podany w dziale KONTAKT lub telefonicznie.

WYSYŁKA

 1. Na terenie Wrocławia towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 5, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.
 2. Dowóz na terenie kraju – kurier DPD, kurier InPost, paczkomaty InPost. Transport na terenie Unii Europejskiej – wyłącznie kurier DPD.
 3. Zakupy na kwotę powyżej 600zł są wysyłane na koszt naszej firmy, opłaty za wysyłkę nie są doliczane.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatności on-line: PayPal, Przelewy24
 2. Przelewem na konto podane w posumowaniu zamówienia
 3. Gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie firmy (tylko przy osobistym odbiorze zamówionych produktów)
 4. Przy odbiorze przesyłki za pobraniem – u kuriera lub w paczkomacie.

GWARANCJA

 1. Towar jest nowy i objęty gwarancją producenta/dystrybutora i jej okres jest taki, jak podano w opisie konkretnego produktu.

REKLAMACJE

 1. Rezygnację z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane prosimy zgłaszać e-mailem lub telefonicznie, koniecznie podając nr zamówienia oraz swoje dane.
 2. Jeżeli po odebraniu przesyłki okaże się, że zamówienie zostało błędnie zrealizowane lub produkt ma jakiekolwiek wady prosimy niezwłocznie zgłaszać ten fakt e-mailem lub telefonicznie podając nr zamówienia oraz swoje dane. Termin składania takiej reklamacji to 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 3. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru (na własny koszt) na adres sklepu:
  Maciej Rudnicki, 54-413 Wrocław, ul. Klecińska 5 załączając dodatkowo opis wady produktu oraz swoje dane i nr zamówienia.
 4. Nie odpowiadamy za szkody powstałe podczas transportu lub skutki zaginięcia przesyłki.

CENY

 1. Wszystkie końcowe ceny podane w sklepie są cenami brutto – zawierają VAT, jednak dla wygody wyświetlane są także ceny netto.
 2. Do każdego zamówienia jest wystawiana odrębna faktura VAT, jeżeli jest to zakup przez firmę, prosimy zaznaczyć to w zamówieniu oraz wpisać dane firmy wraz z nr NIP

ZWROT TOWARU

 • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów, gwarantujemy naszym klientom możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem otrzymanych dokumentów. Wypłata należności za zwrócone towary, po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki, nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W momencie akceptacji formularza do składania zamówienia zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i sklep internetowy przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 2. Sklep internetowy przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Sklep internetowy przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz dla celów statystycznych.
 4. Klient ma prawo wglądu do treści swoich przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również ma prawo do ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe podawane są dobrowolnie.
 5. W przypadku powzięcia przez sklep internetowy wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Klienta danych w formularzu zamówienia może on wezwać Klienta do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź ich aktualizacji.
 6. Administratorem wszelkich danych osobowych:  Maciej Rudnicki, ul. Klecińska 5, 54-413 Wrocław
 7. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach wymaganych przepisami prawa.
 8. Dane osobowe klientów sklepu internetowego przechowywane i przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu.
 9. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 10. Klient ma prawo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych użytkownika narusza przepisy RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie inne informacje można uzyskać kontaktując się z nami e-mailem lub telefonicznie.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
  • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
  • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.